Slideshow background

Privacy

Privacy

Privacybeleid

Het Elisabeth Strouven Fonds verleent hulp en bijstand en draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. In veel gevallen wordt samengewerkt met andere organisaties. Respect voor privacy van (potentiële) relaties is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het Elisabeth Strouven Fonds zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met een strikt privacybeleid en in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.
In deze privacyverklaring heeft het Elisabeth Strouven Fonds voor u op een rij gezet hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die noodzakelijk en proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de overeengekomen dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die het Elisabeth Strouven Fonds voor u verricht kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam en contactgegevens van aanvragers;
 • Financiële informatie van aanvragers;
 • BSN
 • Beeldmateriaal
 • Klant-/aanvraagnummer

Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk aan ons verstrekt door uzelf. Het Elisabeth Strouven Fonds kan ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere publieke of betaalde bronnen.

Doeleinden

Het Elisabeth Strouven Fonds zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor de met u als aanvrager of relatie/samenwerkingspartner overeengekomen dienstverlening of bijstand, alsmede voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het Elisabeth Strouven Fonds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het Elisabeth Strouven Fonds ontvangt en bewaart uw persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt via een aanvraag op onze website, e-mail, bezoek of telefoongesprek, in het relatie- en aanvragersbestand.
 • Het Elisabeth Strouven Fonds verstuurt per kwartaal een digitale nieuwsbrief naar relaties, samenwerkingspartners, aanvragers en andere geïnteresseerden. Hiervoor worden de gegevens uit het relatie- en aanvragersbestand gebruikt.
 • Abonneren op de nieuwsbrief verloopt via de website.
 • Als fonds willen wij ook graag verbinden. Dat doen wij onder meer door het samenbrengen van partijen. Voor het uitwisselen van gegevens vragen wij altijd vooraf toestemming.
 • Naast de nieuwsbrief informeren wij onze relaties en aanvragers ook graag over het verschijnen van ons jaarverslag of nodigen we ze uit voor een bijeenkomst of om deel te nemen aan een onderzoek van het Elisabeth Strouven Fonds.

Als u geen uitnodiging of informatie meer van het Elisabeth Strouven Fonds wilt ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de link in de uiting of door een e-mail te sturen naar: info@elisabethstrouven.nl.
Registreren van instellingen en voorkeuren over het gebruik van de website is niet herleidbaar tot personen (geanonimiseerd).
In onze berichtgeving op onze website kan bovendien gebruik worden gemaakt van content die op andere websites en social mediakanalen wordt gebruikt en via onze website zichtbaar wordt gemaakt, zoals YouTube en Facebook.

Solliciteren bij het Elisabeth Strouven Fonds

Heeft u gesolliciteerd bij ons, maar bent u niet aangenomen? Dan worden alle sollicitatiegegevens tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, kan het Elisabeth Strouven Fonds deze gegevens tot een jaar bewaren.

U bezoekt onze website

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en deze beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Onze berichten kunnen wij afstemmen op uw interesses. Als u cookies standaard wilt uitschakelen, kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dat kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Meer informatie hierover vindt u in de cookieverklaring op onze website.

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EU worden verwerkt. In dat geval zal het Elisabeth Strouven Fonds zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Om bijvoorbeeld te analyseren hoe de pagina’s van onze website worden bezocht, maken wij gebruik van Google Analytics. Op deze manier kunnen wij de website optimaliseren. Het gebruik van Google Analytics hebben wij geanonimiseerd. Hierdoor zijn de uitkomsten van de analyse niet herleidbaar tot individuen.

Verstrekking aan derden

Het Elisabeth Strouven Fonds kan uw persoonsgegevens aan derde partijen doorgeven. Zo maakt het Elisabeth Strouven Fonds gebruik van software van derden voor administratie en uitvoering van diensten, relatiebeheer en ICT-ondersteuning. Dit gebruik is beperkt tot deze doeleinden.

Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken dan bepalen wij dat deze gegevens slechts voor een specifiek aangeduid doel mogen worden gebruikt. Voorts verlangen wij dat deze gegevens passend worden beveiligd en op ons eerste verzoek worden verwijderd. Daarbuiten zullen we uw gegevens uitsluitend doorgeven aan derde partijen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging en bewaren

Het Elisabeth Strouven Fonds neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Beveiliging en beveiligingsmaatregelen zullen regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig worden bijgesteld. Indien nodig zullen we de gegevens versleutelen en de toegang loggen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht of wegens gerechtvaardigd belang.

Rechten

Verzoeken ten aanzien van het recht om eigen persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen kunnen worden aangemeld via het emailadres dat bij "11 Contacteer ons" is vermeld. We streven ernaar om verzoeken binnen 1 maand af te handelen. Verder zal het Elisabeth Strouven Fonds bij alle registraties op basis van toestemming u een eenduidige zogenaamde opt-out procedure aanbieden.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder met klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijziging en inwerkingtreding

Het Elisabeth Strouven Fonds kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden via onze website bekendgemaakt. Deze versie is in werking getreden met ingang van 1 september 2018.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze stellen via: info@elisabethstrouven.nl

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief